Allmänt Sammanträde 2018

Den 24 april genomför Militärsällskapet i Stockholm (MIS) Allmännt Sammanträde (årsmöte).

Efter mötet sker en enklare måltid (200 kr).

På denna sida kommer kallelse, program och dagordningar återfinnas för Allmänt Sammanträde. Anmälan för närvaro kommer krävas och kan göras i formuläret nedan eller direkt till sällskapets Mässdirektör. Anmälan skall vara sällskapet tillhanda senast 2018-04-20.

Program:
16.00 Stora Baren öppnas
17.00 Allmänt Sammanträde
18.00 Bolagstämma för MFAB (Endast för aktieägare)
19.00 Enklare måltid i Matsalen (200 kr)
21.00 Militärsällskapet stänger

Bifogade dokument publiceras här:

Väl mött!

Är du även aktieägare i MFAB kan anmälan ske här.
Anmälan till Allmänt Sammanträde.

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Vill du delta i den gemensamma middagen? (obligatorisk)

För att bevisa att du inte är en dator svara på frågan nedan.