Kvittens av bokningsregler

Om du har bokat Militärsällskapet för ett arrangemang så skall du läsa igenom bokningsreglerna nedan, fylla i formuläret och tryck på SKICKA. Genom att göra detta har du kvitterat att du förstått våra bokningsregler.

Allmänna villkor för bokning på Militärsällskapet (Gäller från 2015-04-01)
Definitioner

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag motsv och priset för särskilt beställda tjänster. Detta oavsett om beställningen avser middag, konferens eller konferens inkl måltid.

Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Militärsällskapet skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

Förskott
Ett förskott motsvarande lokalkostnaden skall betalas när bokningen görs. Förskotten förfaller till betalning inom 15 dagar från fakturans datum. Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för Militärsällskapet

Avbeställning
Avbeställning skall ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Militärsällskapet med ett belopp motsvarande förskottsbetalningen. Vid avbeställning av del av beställningen senare än en vecka före arrangemanget skall ersättning avse den avbeställda delen.

Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala var för sig måste detta godkännas av Militärsällskapet. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta ej rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Vid fakturering gäller betalningsvillkor 15 dagar netto. Dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta plus åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift vid fakturabelopp under 500 kr.


Här bekräftar du att du läst och förstått våra bokningsregler.

Datum för arrangemang ÅR-MÅN-DAG (obligatorisk)

Arrangörens namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Jag har läst och förstått sällskapets bokningsregler (obligatorisk)

Genom att skicka in denna kvittens förbinder jag mig att följa Militärsällskapets bokningsregler.

För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan.