Kategori: Ordföranden har ordet

maj 31, 2017 Robert Hultman

Nu har maj passerat och styrelsen har haft sitt konstituerande sammanträde. Nya i styrelsearbetet är Johan Andersson och Håkan Rugeland. Det är roligt att få in ny kraft som direkt kommer med idéer och förslag som utvecklar verksamheten. Maj brukar normalt vara en mycket svag månad för Militärsällskapet. Den har ett par helgdagar och ju…