Vår vänklubb i Barcelona Circolo Equestre

En av Militärsällskapets många vänklubbar över världen är Circolo Equestre i Barcelona. Bilderna här togs av Robert Hultman vid hans besök på klubben i mars 2023. Besöket refereras i Milikosens aprilnummer 2023.


Bilder från Circolo Equestre mars 2023