Militärsällskapets stänger temporärt 19 mars till 14 april

Ärade ledamöter,

Efter noggrant övervägande nödgas Militärsällskapets direktion och styrelsen för MFAB meddela att vi temporärt stänger mässen från torsdag den 19 mars till tisdagen den 14 april. Vi gör detta framför allt av hänsyn till våra äldre ledamöter. Även det faktum att samhället i stort stänger ned det mesta av ordinarie funktioner har medverkat till vårt beslut.

För de separata kvällsbokningar och sammankomster på mässen som alltjämt ligger kvar i vår agenda, och för dem som i dessa orostider under säkra former och i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter önskar beställa nya aktiviteter på mässen under denna period gäller följande:
• Endast personer som är friska och ej varit i kontakt med sjuka personer tillåts delta.
• Vid inträdet på mässen skall samtliga deltagare tvätta samt sprita sina händer.
• Ingen tillåts hälsa med handskakning, kramar etc.
• Deltagare bör hålla vederbörligt avstånd till omgivande personer.
• Högsta antal deltagare för närvarande 40 personer. (kan justeras om nya direktiv ges)

Vi kommer gemensamt att ta oss igenom denna prövning. Orostider brukar ofta frammana mycket gott hos oss människor. Nu gäller det att ställa upp för varandra med kamratskap och medkänsla för de som behöver stöd. Försök att vidmakthålla lugn – paniken i sig räddar inga liv och bidrar inte positivt på något sätt. ”Keep calm - carry on” säger vi på mässen.

Beslutet om stängning gäller som sagt fram till den 14 april, men situationen kommer kontinuerligt att bevakas och en återgång till normalt öppethållande kan ske tidigare, liksom att en förlängning kan ske.
När sedan normaliteten återvänder – för det kommer den med bestämdhet att göra - så är alla varmt välkomna tillbaka till mässvåningen.

Militärsällskapet alltid till er tjänst!

Claes Boltenstern
Mässdirektör och vd

Militärsällskapets klubbprogram våren 2020

Datum

Verksamhet

Övrigt

2020-01-16

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-01-23

Introduktionsmiddag för nya ledamöter

Enligt separat inbjudan (även mässvärdar inbjudes)

2020-01-23

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-01-27

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-02-06

Baren är öppen

Kl 16.00 – 20.00

2020-02-08

Högtidsmiddag

Enligt separat inbjudan

2020-02-13

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-02-20

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-02-24

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-02-27

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-05

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-12

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00 Saint Patrick´s day

2020-03-19

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-26

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-30

Pubafton med föredrag

Enligt hemsidan.

2020-04-09

Baren är stängd

Påsk

2020-04-16

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-04-23

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-04-27

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-04-29

Allmänt Sammanträde med middag.

Bolagstämma MFAB

2020-05-07

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

Militärsällskapets resa 2020 är senarelagd till hösten

2020-05-14

Baren är öppen

Kl 16.00-20.00

2020-05-21

Baren stängd

Helgdag

2020-05-25

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-05-28

Baren är öppen

Kl 16.00-20.00

2020-06-04

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-06-11

Klubbmiddag

Enligt separat inbjudan

2020-06-12

Milis stänger för säsongen

Sista lunchen

Alla aktiviteter är öppna för sällskapets ledamöter och deras gäster, om det inte står något annat. Gäster till ledamot betalar en gästavgift utöver det pris som framgår av informationen. Anmälan är bindande. Avanmälan görs senast 48h före aktivitetens start. Utebliven närvaro debiteras fullt pris. Anmälan till aktiviteter sker via hemsida eller till osa@militarsallskapet.se eller på Direktörens Vilja.

Programmet finns som nedladdningsbart dokument nedan:

Klubbprogram våren 2020

Äldre klubbprogram

Klubbprogram hösten 2019

Klubbprogram våren 2019

Klubbprogram hösten 2018

Militärsällskapets klubbprogram våren 2020

Datum

Verksamhet

Övrigt

2020-01-16

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-01-23

Introduktionsmiddag för nya ledamöter

Enligt separat inbjudan (även mässvärdar inbjudes)

2020-01-23

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-01-27

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-02-06

Baren är öppen

Kl 16.00 – 20.00

2020-02-08

Högtidsmiddag

Enligt separat inbjudan

2020-02-13

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-02-20

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-02-24

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-02-27

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-05

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-12

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00 Saint Patrick´s day

2020-03-19

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-26

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-03-30

Pubafton med föredrag

Enligt hemsidan.

2020-04-09

Baren är stängd

Påsk

2020-04-16

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-04-23

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-04-27

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-04-29

Allmänt Sammanträde med middag.

Bolagstämma MFAB

2020-05-07

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

Militärsällskapets resa 2020 är senarelagd till hösten

2020-05-14

Baren är öppen

Kl 16.00-20.00

2020-05-21

Baren stängd

Helgdag

2020-05-25

Pubafton med föredrag.

Enligt hemsidan.

2020-05-28

Baren är öppen

Kl 16.00-20.00

2020-06-04

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2020-06-11

Klubbmiddag

Enligt separat inbjudan

2020-06-12

Milis stänger för säsongen

Sista lunchen

Alla aktiviteter är öppna för sällskapets ledamöter och deras gäster, om det inte står något annat. Gäster till ledamot betalar en gästavgift utöver det pris som framgår av informationen. Anmälan är bindande. Avanmälan görs senast 48h före aktivitetens start. Utebliven närvaro debiteras fullt pris. Anmälan till aktiviteter sker via hemsida eller till osa@militarsallskapet.se eller på Direktörens Vilja.

Programmet finns som nedladdningsbart dokument nedan:

Klubbprogram våren 2020

Äldre klubbprogram

Klubbprogram hösten 2019

Klubbprogram våren 2019

Klubbprogram hösten 2018