akt169

Militärsällskapet och
Militärsällskapets Förlags AB

Militärsällskapet är en förening som understöds av ett aktiebolag (Militärsällskapets Förlags AB) vars syfte är att bla äga vår våning. MIS styrelse har beslutat att sälja ut föreningens innehav av 150 C-aktier preferens i Militärsällskapets Förlags AB till ett pris av 3.000:- per styck (kvotvärde 500:-). Bolagsstämman 2018 har fastställt priset, vilket görs en gång per år enligt bolagsordningen.

Orsaken till det ökade priset är främst det övervärde som finns i våningen där klubbverksamheten bedrivs och som ägs av bolaget. Substansvärdet är bedömt avsevärt högre. Anmälan om köp av aktier görs i formuläret nedan. Styrelsen återkommer sedan med instruktioner hur köpet genomförs. Vill du studera bolagets ställning så finns bolagsordning och årsredovisning under sidan Om MFAB på vår webbplats. Detta är ett bra tillfälle att få ta del av fastighetsmarknaden i Stockholm, en perfekt gåva eller en möjlighet för din förening att investera gemensamma pengar.

Tack för att du stödjer vår ambition att utveckla Militärsällskapet.

Anmälan är bindande.

Förnamn (obligatorisk)

Efternamn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Personnummer/Org.nr (obligatorisk)

Antal aktier (obligatorisk)

För att bevisa att du inte är en dator svara på frågan nedan.