Medlemsansökan

Samtliga medlemsansökningar prövas av Militärsällskapets styrelse. Krav på kandidaten framgår av sällskapets stadgar och det är styrelsens uppgift att säkerställa att stadgarna efterlevs. Kontaktuppgift till referent är viktig då referenter kontaktas innan beslut. Efter godkänt medlemskap skall inträdesavgift (1.000 kr) samt årets medlemsavgift (800 kr) erläggas inom 14 dagar för att medlemskapet skall ses som giltigt. Denna medlemsansökan finns även i pappersform. Blanketten går att erhålla av vår Mässdirektör eller av din referent.

Samtliga fält är obligatoriska.

Titel

Förnamn

Efternamn

Epost

Postadress

Postnummer

Postort

Telefon mobil

Födelsedatum

Militär anknytning (Ange gärna grad, förband och tjänstgöringstid.)

Ange din referent. Referenten skall redan vara medlem. Referenten kommer att kontaktas av styrelsen innan beslut fattas.

Telefon till din referent

För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan.