Militärsällskapets ledning och direktion

Verkställande Direktör

Claes Boltenstern
Verkställande Direktör
vd@militarsallskapet.se

Köksföreståndare 

Leif Stenberg

Marianne Andersson


Daniel Isberg
Militärsällskapets Ordförande
ordf@militarsallskapet.se

Jan Ulinder
Vice Ordförande
vice.ordf@militarsallskapet.se

Rolf Olsson
Direktionssekreterare

Torsten Bernström
Direktionsledamot

Mikael Wendt
Direktionsledamot

Lars Röckert
Direktionsledamot

Per Samuelsson
Direktionsledamot

Lars Ljung
Direktionsledamot


Övriga Befattningar

Robert Hultman
Redaktör hemsida och Milikosen
redaktor@militarsallskapet.se

Hans G Mattsson
Aktiebokhållare
aktier@militarsallskapet.se

Peter J Lind
Club Relations Manager
clubs@militarsallskapet.se

Georges Sinclair
Intendent

Vakant
Biblotekarie


Johan René
Valberedningens Ordförande

Robert Hultman
Ledamot

Terje Mörnholm
Ledamot