Militärsällskapets ledning och direktion


Lars Röckert
Militärsällskapets Ordförande
ordf@militarsallskapet.se

Hans Lejon
Vice ordförande

Rolf Olsson
Direktionssekreterare

Per Rönström
Bitr. direktionssekreterare

Peter Öberg
Direktionsledamot

Anders Persson
Direktionsledamot

Tobias Brant
Direktionsledamot

Per Samuelsson
Direktionsledamot


Andreas Bergman
Direktionsledamot


Anders Alling
Ordförande

Lars Röckert
Vice ordförande

Rolf Olsson
Sekreterare

Peter Öberg
Styrelseledamot

Peter J Lind
Styrelseledamot

Rikard Bengtsson
Styrelsesuppleant

Ted Hagelborg
Styrelsesuppleant

Michael Kindahl
Styrelsesuppleant


Verkställande Direktör

Robert Hultman
VD
vd@militarsallskapet.se

Leif Stenberg
Driftchef

Per Lagernäs
Kock


Medaljkommittén
medalj@militarsallskapet.se

Martin Waern
Ordförande för Medaljkommittén

Per Rönström
Kommittéledamot

Henrik Klackenberg
Kommittéledamot


Övriga Befattningar

Björn Berg
Redaktör hemsida och Milikosen
redaktor@militarsallskapet.se

Hans G Mattsson
Aktiebokhållare
aktier@militarsallskapet.se

Peter J Lind
Club Relations Manager
clubs@militarsallskapet.se

Georges Sinclair
Intendent
intendent@militarsallskapet.se

Björn Berg
Bibliotekarie
bibliotekarie@militarsallskapet.se


Daniel Isberg
Sammankallande

Torsten Bernström
Ledamot

Owe Wagermark
Ledamot


Militärsällskapets Fana

Militärsällskapets fanan överlämnades av kronprinsessan Victoria 6 juni 2021.

 

Peter J Lind
Förste fanförare