Militärsällskapets ledning och direktion

Verkställande Direktör

 

 

 

 

 

Claes Boltenstern
Verkställande Direktör
vd@militarsallskapet.se

 

 

 

 

 

Leif Stenberg
Driftchef

 

 

 

 

 

Marianne Andersson
Middagsansvarig


 

 

 

 

 

Daniel Isberg
Militärsällskapets Ordförande
ordf@militarsallskapet.se

 

 

 

 

 

Jan Ulinder
Vice Ordförande
vice.ordf@militarsallskapet.se

 

 

 

 

 

Rolf Olsson
Direktionssekreterare

 

 

 

 

 

Torsten Bernström
Direktionsledamot

 

 

 

 

 

Mikael Wendt
Direktionsledamot

 

 

 

 

 

Lars Röckert
Direktionsledamot

 

 

 

 

 

Per Samuelsson
Direktionsledamot

 

 

 

 

 

Lars Ljung
Direktionsledamot


Övriga Befattningar

 

 

 

 

 

Robert Hultman
Redaktör hemsida och Milikosen
redaktor@militarsallskapet.se

 

 

 

 

 

Hans G Mattsson
Aktiebokhållare
aktier@militarsallskapet.se

 

 

 

 

 

Peter J Lind
Club Relations Manager
clubs@militarsallskapet.se

 

 

 

 

 

Georges Sinclair
Intendent
intendent@militarsallskapet.se


 
 
 
 
 
 
Björn Berg
Bibliotekarie
bibliotekarie@militarsallskapet.se


 

 

 

 

 

Johan René
Valberedningens Ordförande

 

 

 

 

 

Robert Hultman
Ledamot

 

Terje Mörnholm
Ledamot