Pubafton på Milis

Den sista måndagen i varje månad genomförs en pubafton för sällskapets medlemmar och deras gäster. Kvällen har alltid ett säkerhetspolitiskt tema, samtida eller historiskt, och innehåller en enklare middag med föredrag och diskussionsstund. Nedan följer de kommande föredragshållarna och ett formulär för att anmäla ditt deltagande.

Anmälan är bindande och görs längst ner på denna sida. Det går även att anmäla sig via mejl osa@militarsallskapet.se eller på anslagstavlan på Milis. Det kan maximalt beredas plats för 65 deltagare per kväll.


Kl 17.00 Stora Baren öppnas
Kl 18.00 Servering av öl/vin och smörgås (pris 195 kr).
Kl 18.30 - 19.15 Föredrag
Kl 19.15 - 19.45 Frågor och diskussion
Kl 21.00 Militärsällskapet stänger


Rysk TIR-lastbil3

24 september 2018 - Thomas Magnusson |Polska tavelförsäljare, TIR-bilar och kalla krigets gåtor

Vilka var det egentligen som på kvällarna ringde på hemma hos Viggenpiloterna på 1980-talet? Och vad sysslade alla långtradare från Östeuropa med TIR skyltar med, de som dök upp vid militära övningar? Thomas Magnusson var signalspanare under kalla kriget, därefter bokförläggare. Michael Fredholm som biträder Thomas är mångårig FRA-medarbetare.


om-svensk-signalspaning-andra-varldskriget

29 oktober 2018 - Jan-Olof Grahn | Svensk signalspaning under andra världskriget.

Jan-Olof Grahn, som var chef för FRA:s militärt inriktade verksamhet under slutet av kalla kriget och även därefter berättar om svensk signalspaning under andra världskriget. Ny bok har släppts under sommaren.

De svenska signalspanarna var en brokig skara med olika begåvningar och specialiteter. Experter på radioteknik och matematik samsades med språkvetare och astronomer. Den organisation som byggdes upp under kriget, FRA, kom att få en central roll under det följande kalla kriget.

Författaren och föredragshållaren Jan-Olof Grahn har själv arbetat inom flera av de discipliner som skapades under kriget, om än många år senare. Han kom att leda den militärt inriktade verksamheten vid FRA under slutet av kalla kriget och tiden därefter. Han är något av en nestor inom svensk signalspaning och underrättelsetjänst. Med egna unika inblickar skildrar han signalspaningens historia och tongivande personers insatser.

hardast-bland-de-harda-en-kavalleriofficer-i-falt

26 november 2018 -Sebastian Jägerhorn | Hårdast bland de hårda

Trettioåriga kriget 400 år! Författaren Sebastian Jägerhorn (förre riddarhussekreteraren i Helsingfors) kommer till Milis och flyttar oss 400 år bakåt i tiden. Vi följer främst det tunga finska rytteriet under överstarna Tott och Stålhandske på slagfälten i Tyskland. Vid fredsslutet 1648 stod Sverige som segrare. Stockholm blev centrum i en nordeuropeisk stormakt, medan Finland förvandlades till en mer perifer riksdel, en buffertzon mot öst.

Boken "Hårdast bland de hårda" lanseras på (svenska) Riddarhuset i november, på svenska ambassaden i Helsingfors redan 30 maj 2018. Vid fredsslutet 1648 stod Sverige som segrare. Stockholm blev centrum i en nordeuropeisk stormakt, medan Finland förvandlades till en mer perifer riksdel, en buffertzon mot öst. Vi avslutar föredragsåret i det militärhistoriska tecknet!

Spetsnaz

28 januari 2019 - Jörgen Elfving |Ryska specialförband - igår och idag!

Under kalla kriget fick de ryska specialförbanden, Spetsnaz, stor uppmärksamhet och även i Sverige, bl a genom filmen Förebudet. Dessa förband finns fortfarande kvar i de ryska väpnade styrkorna, även om de är färre än under sovjettiden. Vad som sannolikt är mindre känt att det vid sidan av dessa utvecklats och organiserats förband liknande brittiska SAS, KSSO. Förband som fick sitt "elddop" i samband med annekteringen av Krim, är verksamma i Syrien och ämnet för kvällens föredrag. 

Vår egna medlem och Rysslandsexpert – Jörgen Elfving – presenterar det senaste från specialförbandsenheterna. Vi bjuds på en detaljerad resa genom deras utveckling


Anmälan

Observera att anmälan är bindande!
(OBS! Sista dagen för anmälan är fredagen före respektive Pubafton, tillika sista dagen för avanmälan då vi beställer skaffning från extern krögare.)

Vilken Pubafton? (obligatorisk)

Namn (obligatorisk)

Är du medlem i Militärsällskapet? (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Medför du gäst? Tänk på att vid för många anmälningar kan vi tvingas lämna återbud till medföljande gäster. (obligatorisk)

Gästernas namn

Övrigt (tex matallergier)

För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan.