Operation ”Rädda monarkerna!”

Militärsällskapets operation "Rädda Monarkerna" har bedrivits under en följd av år. Vår unika samling av oljeporträtt av våra monarker sedan Gustaf Vasa har, tavla för tavla, renoverats med frivilliga medel från ledamöterna. Senast i raden av renoveringen var renoveringen av vår staty av Karl XIV Johan.

För närvarande pågår en insamling för att renovera vårt porträtt av prins Oscar Fredrik, sedemera Oscar II. Porträttet är för övrigt skänkt till Militärsällskapet av prinsen själv, som var sällskapets ordförande 1865 - 1872.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig som "Monarkräddare". Anmälan är bindande och med vändande e-post så får du betalningsinstruktioner.

Tack för din insats, den behövs.

Anmälningsformulär

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Telefon mobil (obligatorisk)

  Antal andelar á 500 kr (obligatorisk)

  Vilken monark? (obligatorisk)

  Namn på gåvoplaketten? Max ett per andel. (obligatorisk)

  För att bevisa att du inte är en dator svara på frågan nedan.