Att vara medlem

Vid Militärsällskapets grundande var endast fast anställda officerare medlemmar. Medlemskapet har därefter kommit att utvecklas så att även reservofficerare eller andra med anknytning till totalförsvaret kan bli medlemmar. Även annan svensk medborgare som bedöms vara till nytta för sällskapet kan bli medlem och detsamma gäller för utländska officerare som har tillfällig tjänstgöringsort i Stockholm.

Medlemskap kan vara kollektivt (K) eller enskilt (E).

Som enskild medlem betalar du en inträdesavgift samt en årsavgift. För 2018 är inträdesavgiften 1000 kr och betalas efter inval. Årsavgiften för 2018 är 1000 kr. Efter att medlemskap har beviljats skall alltså 2000 kr betalas.

Förening och företag kan ingå avtal med Militärsällskapet för att få använda sällskapets lokaler. Dessa avtal kommer att kunna ingås från november 2017. För föreningar och företag sker individuell prissättning.

Formulär för medlemsansökan finns här.

Medlemsförmåner:

  • rätt att vistas i Militärsällskapets lokaler under ordinarie öppettider. (K/E)
  • rätt att inta lunch på militärsällskapet och medföra gäst. (K/E)
  • rätt att hyra Militärsällskapets lokaler för egna arrangemang. All servering sker i Militärsällskapets regi. (K/E)
  • vill Du ta med ett större antal gäster, för t ex firande av något slag, bör i förväg överenskommelse träffas om arrangemang, tider mm med VD eller husmor. (K/E)
  • köpa rabatterade lunchkuponger för eget bruk. (E)
  • medlem äger rätt att utnyttja sällskapets samarbetsavtal med klubbar och företag. (E)
  • köpa lunch för medlemspris. (E)
  • möjlighet att påverka Militärsällskapets verksamhet genom deltagande i Allmänt Sammanträde som skall äga rum före juni månads utgång. (E)
  • medlem får inloggningsuppgifter till sällskapets hemsida. (E)

Medlemskort (E)
Vid enskilt medlemskap i Militärsällskapet utfärdas ett medlemskort som bevis för medlemskapet. Kortet hjälper sällskapet att utveckla nya medlemsförmåner så som vänklubbar och rabatter. Kortet skall vara märkt med giltigt årsklistermärke och är i alla lägen personligt och knutet mot en enskild medlem. Efter erlagd medlemsavgift skickas medlemskortet med brev till medlemmen. Kortet skall alltid visas upp vid betalning på mässen.


Medlemskort