Att vara medlem

Vid Militärsällskapets grundande var endast fast anställda officerare medlemmar. Medlemskapet har därefter kommit att utvecklas så att även reservofficerare eller andra med anknytning till totalförsvaret kan bli medlemmar. Även annan svensk medborgare som bedöms vara till nytta för sällskapet kan bli medlem och detsamma gäller för utländska officerare som har tillfällig tjänstgöringsort i Stockholm.

Som medlem betalar du en inträdesavgift samt årsavgift. För 2019 är inträdesavgiften 2000 kr och betalas efter inval. Årsavgiften för 2019 är 1250 kr.

Därutöver kan medlemskap även (efter särskild prövning) ges som  provinsmedlemskap. Årsavgift 50% av ordinarie medlemskap.

Ständigt medlemskap kan (efter särskild prövning) ges. Engångsbelopp 15 x årsavgiften.

Förening och företag kan ingå avtal med Militärsällskapet för att få använda sällskapets lokaler. För föreningar och företag sker individuell prissättning.

Formulär för medlemsansökan finns här.

Medlemsförmåner:

  • rätt att vistas i Militärsällskapets lokaler under ordinarie öppettider.
  • rätt att inta lunch på militärsällskapet och medföra gäst.
  • rätt att hyra Militärsällskapets lokaler för egna arrangemang. All servering sker i Militärsällskapets regi.
  • vill Du ta med ett större antal gäster, för t ex firande av något slag, bör i förväg överenskommelse träffas om arrangemang, tider mm med VD.
  • köpa rabatterade lunchkuponger för eget bruk.
  • medlem äger rätt att utnyttja sällskapets samarbetsavtal med klubbar och företag.
  • köpa lunch för medlemspris.
  • möjlighet att påverka Militärsällskapets verksamhet genom deltagande i Allmänt Sammanträde som skall äga rum före juni månads utgång.
  • medlem får inloggningsuppgifter till sällskapets hemsida.

Medlemskort
Vid medlemskap i Militärsällskapet utfärdas ett medlemskort som bevis för medlemskapet. Kortet hjälper sällskapet att utveckla nya medlemsförmåner så som vänklubbar och rabatter. Kortet skall vara märkt med giltigt årsklistermärke och är i alla lägen personligt och knutet mot en enskild medlem. Efter erlagd medlemsavgift skickas medlemskortet med brev till medlemmen. Kortet skall alltid visas upp vid betalning på mässen.