Tack för ditt stöd!

Vid flera tillfälle i Militärsällskapets historia har sällskapet tvingats göra vissa satsningar för att utvecklas och för att fortsätta vara en attraktiv medlemsklubb. Vi har renoverat, bytt lokaler och renoverat vår konst. Vid dessa tillfällen har ledamöter och deras anhöriga välvilligt ställt upp och bidragit till sällskapets utveckling. Utan dessa ledamöters insatser skulle satsningarna aldrig blivit av.

Tack för ditt stöd. Du har bidragit till sällskapets utveckling.


Militärsällskapet tackar särskilt HM Konungen och andra ledamöter som med engagemang och intresse valt att stödja Militärsällskapet.

S.Ö Öberg
Officersförbundet
Rafael Vilén
Rolf Olsson
Lennart Backe

Försvarsutbildarna
Stiftelsen SMB
Sven Öberg
Kingcon AB
Prins Carl Gustafs Stiftelse

Jan Ulinder
Guy Asterius
Peter Wetterberg
Kungl Svea Livgardes Stiftelse
Anders Menzinsky

A. Månen Lundqvist
Bengt Åhlander
Lars Ekstedt
Carl Björeman


Plaketter på Matsalsstolar
Uppsatta mellan 2015 och 2017

Lars Josefsson
Torsten A Bernström
Nils Rosenqvist
Karin Björkman
Johan Landgren
Axel Öberg
Christer Dyrwoold
Sven Öberg
Olle Strid
Sverker Littorin
Lage Wernstedt
Rafael Vilén
Daniel Isberg
Malin Öberg
Terje Mörnholm
Peter R Wetterberg
Jan Ulinder

Rolf Olsson
Gunvor Hjort
Claes Örnefot af Burén
Carl Vilhelm Angert
S.O. Öberg
Gert Schyborger
Hans G Mattsson
NESP
De Femton
Lars Ekstedt
Peter Bjuvberg
Sven-Eric Emtegård
Viveca af Petersens
Stellan Bojerud
Officersföreningen OFÄ
Gabriella Sebardt
Leif Appelgren

Guy R. Asterius
John Grubbström
Lars H Eriksson
Karl-Olov Hedler
172.QRZN
Staffan Elmgren
Sverker Göranson
Urban Thiel
Erik Kärnekull
Johan Häggbom
Märta Abenius
Kimmo Kangas
Otto von Krusenstierna
Urban Schwalbe
Göran Sjöholm
Sveagardesföreningen
Peter Flensburg


Plaketter i Ulinders Bar
Uppsatta mellan 2017 och 2020

Daniel Isberg
Owe Wagermark
Sverker Göransson
Jan Ulinder
Klubb 19
Johan René
Rolf Olsson
Staffan Elmgren
Carol Paraniak
Magnus v. Knorring
HKKH Josef Karl Habsburg

Anders Mezinsky
Ulf Erik Larsson
Terje Mörnholm
Kerstin Wahlund
Kent Harrskog
Hans G Mattsson
Carl-Henric Assargård
Sven Lugnegård
Peter Salomon
Lars Röckert

Gunnar Blomquist
Jan Erik Skoglund
Calle Boman
P1
Freddy Jönsson Hanberg
Till minne av Hans Östergren
Robert Hultman
Carl Henrik Assargård
Lennart Iselius
Överstelöjtnant Ulf R Johansson


Plaketter i Stora Matsalen
Uppsatta från 2020 

Peter Roslin-Slawinski
Hans C von Schreeb

Lars T Johnsson
Mattias Wigardt

Till minne av Gunnar Unell


Matsalens Kristallkronor
Inköpta i december 2019

Anders Ahliny
Ann-Kristin Bäckman
Bertil Olson
Bo Andersson
Bo Niveman
Bo Richard Lundgren
Daniel Isberg
Erik Lindmark
Fredrik Pallin
Gunnar Ståhl
Guy R Asterius
Göran Sjöquist
Hans Gardell
Hans Lindskog
Hans Mattsson
Jan Danielsson
Jan Mörtberg

Jan Skoglund
Jan Ulinder
Johan Brunnberg
Johan Hallén
John Grubbström
Jüri Münter
Kent Harrskog
Kerstin Wahlund
Kimmo Kangas
Klas André
Lars Ekstedt
Lars H Eriksson
Lars Sefastsson
Lennart Hägg
Mikael Tornving
Olof Nyström

Per Rönström
Per Samuelsson
Per-Olof Söderberg
Peter Bjuvberg
Robert Hultman
Rolf Olsson
Stefan Günter
Sten Dybeck
Stig Moberg
Tomas Hultberg
Torsten Bernström
Ulf Erik Larsson
Ulf Gunnehed
Ulf Leopoldsson 
Viveca af Petersens
Per Gustafsson


Några av Militärsällskapets porträtt har renoverats och ramarna har återskapats. Detta har finansierats av sällskapets ledamöter och deras anhöriga. Porträtten presenteras i ordning som de har renoverats.

Gustav I Kopia efter Axel Johan Fägerplan. Ca 1825-1830 Renoverad i augusti 2017

Erik Kärnekull
Erik Lindmark

Daniel Isberg
Staffan Sjödén

Sven Eric Emtegård
Terje Mörnholm


Erik XIV
Kopia efter Johan Detloff Collberg
Ca 1824-1833
Renoverad i maj 2018

Staffan Sjödén
Erik Lindmark

Carl Henrik Assargård
Ove Sandin

Maximiliam Isberg


Gustav II Adolf
Original av Anthonis van Dyck
Ca 1613-1632
Renoverad i augusti 2019

Lars Ekstedt
Bo Richard Lundgren
Caspar Isberg
Peter Salomon
Börje Zinn
Tony Grepp
Björn Rosenlund
Knut K:son Björkenstam

Carl Petersohn
Björn Andersson
Mats Geijer
Erik Kärnekull
Bo Krantz
Rolf Olsson
Gunnar K:son Blomquist
Jonas Cattelin

Ulf Erik Larsson
Per Rönström
Daniel Urso
Sten Dybeck
Guy Asterius
Leif Appelgren
Ove Sandin
Daniel S Johansson


Carl XII
Original av Mikael Dahl d.ä.
Ca 1710-1718
Renoverad i november 2019

Mats Friberg
Jonas Cattelin
Leif H Sjöström
Svante Borg
Claes Boltenstern
Björn Rosenlund
Bengt Westerling
Ove Sandin

Ulf Erik Larsson
Stig Johansson
Kimmo Kangas
Jan-Gunnar Isberg
Johan Brunnberg
Robert Levay
Tore Enercrantz

Peter Bjuvberg
Bo Niveman
Björn Andersson
Sten Dybeck
Guy R Asterius
Gabriella Rönström
Rebecca Rönström


Oscar II
Okänd konstnär

Renoverad i november 2019

Robert Winton
Lars-Olof Nilsson
Ove Sandin
Staffan Elmgren

Björn Rosenlund
Guy R Asterius
Thomas Hagström

Lars Ekstedt
Björn Andersson
Tore Enercrantz


Ulrika Eleonora
Orginal målad av G. E Schröder.
Renoverad i juni 2020

Per Samuelsson
Margarethe Isberg
Karolina Jonason Isberg
Gunnar Nyman
Ragnar Söderberg
Bertil Olson

Kerstin Wahlund
Björn Andersson
Staffan Sjödén
Owe Sandin
Jörgen Thulstrup

Carl-Gustaf Dybeck
Ann-Sofi Dybeck
Bo Richard Lundgren
Kaj Wahlberg
Kimmo Kangas


Karl XIV Johan
Kopia målad av A. J Fägerplan
Planerad till november 2020

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Association National des Membres de l’Ordre National du Mérite

Frankrikes Försvarsattaché

ThO Riddare @ Sällskapet

Björn Andersson

Hodder Stjernswärd

Kimmo Kangas

Per Samuelsson

Alexander Boltenstern

Tom och Fred Wachtmeister

Staffan Sjödén

Familjen Wagermark

Christer Oscar Kiselman

Annika Boltenstern

Robert Hultman

Ulf Erik Larsson

Anders Persson

Tisdagsklubben

Kerstin Wahlund