Tack för ditt stöd!

Vid flera tillfälle i Militärsällskapets historia har sällskapet tvingats göra vissa satsningar för att utvecklas och för att fortsätta vara en attraktiv medlemsklubb. Vi har renoverat, bytt lokaler och renoverat vår konst. Vid dessa tillfällen har ledamöter och deras anhöriga välvilligt ställt upp och bidragit till sällskapets utveckling. Utan dessa ledamöters insatser skulle satsningarna aldrig blivit av.

Tack för ditt stöd. Du har bidragit till att sällskapet har utvecklats.


Militärsällskapet tackar särskilt HM Konungen och andra ledamöter som med engagemang och intresse valt att stödja Militärsällskapet.

S.Ö Öberg
Officersförbundet
Rafael Vilén
Rolf Olsson

Försvarsutbildarna
Stiftelsen SMB
Sven Öberg
Kingcon AB

Jan Ulinder
Guy Asterius
Peter Wetterberg
Kungl Svea Livgardes Stiftelse

A. Månen Lundqvist
Bengt Åhlander
Lars Ekstedt


Plaketter på Matsalsstolar

Lars Josefsson
Torsten A Bernström
Nils Rosenqvist
Karin Björkman
Johan Landgren
Axel Öberg
Christer Dyrwoold
Sven Öberg
Olle Strid
Sverker Littorin
Lage Wernstedt
Rafael Vilén
Daniel Isberg
Malin Öberg
Terje Mörnholm
Peter R Wetterberg
Jan Ulinder

Rolf Olsson
Gunvor Hjort
Claes Örnefot af Burén
Carl Vilhelm Angert
S.O. Öberg
Gert Schyborger
Hans G Mattsson
NESP
De Femton
Lars Ekstedt
Peter Bjuvberg
Sven-Eric Emtegård
Viveca af Petersens
Stellan Bojerud
Officersföreningen OFÄ
Gabriella Sebardt
Leif Appelgren

Guy R. Asterius
John Grubbström
Lars H Eriksson
Karl-Olov Hedler
172.QRZN
Staffan Elmgren
Sverker Göranson
Urban Thiel
Erik Kärnekull
Johan Häggbom
Märta Abenius
Kimmo Kangas
Otto von Krusenstierna
Urban Schwalbe
Göran Sjöholm
Sveagardesföreningen
Peter Flensburg


Plaketter i Ulinders Bar

Daniel Isberg
Owe Wagermark
Sverker Göransson
Jan Ulinder
Klubb 19
Johan René
Rolf Olsson

Anders Mezinsky
Ulf Erik Larsson
Terje Mörnholm
Kerstin Wahlund
Kent Harrskog
Hans G Mattsson
Carl-Henric Assargård

Gunnar Blomquist
Jan Erik Skoglund
Calle Boman
P1
Freddy Jönsson Hanberg
Till minne av Hans Östergren


Några av Militärsällskapets porträtt har renoverats och ramarna har återskapats. Detta har finansierats av sällskapets ledamöter och deras anhöriga. Porträtten presenteras i ordning som de har renoverats.

Gustav I
Augusti 2017

Erik Kärnekull
Erik Lindmark

Daniel Isberg
Staffan Sjödén

Sven Eric Emtegård
Terje Mörnholm


Erik XIV
Maj 2018

Staffan Sjödén
Erik Lindmark

Carl Henrik Assargård
Owe Sandin

Maximiliam Isberg


Gustav II Adolf
Augusti 2019

Lars Ekstedt
Bo Richard Lundgren
Caspar Isberg
Peter Salomon
Börje Zinn
Tony Grepp
Björn Rosenlund
Knut K:son Björkenstam

Carl Petersohn
Björn Andersson
Mats Geijer
Erik Kärnekull
Bo Krantz
Rolf Olsson
Gunnar K:son Blomquist
Jonas Cattelin

Ulf Erik Larsson
Per Rönström
Daniel Urso
Sten Dybeck
Guy Asterius
Leif Appelgren
Ove Sandin
Daniel S Johansson