Författare: Robert Hultman

maj 31, 2017 Robert Hultman

Det ska vara speciellt att vara medlem i Militärsällskapet. När du väl har medlemskortet i din hand öppnas tillträde till sällskapets fantastiska lokaler, luncher medlemspris, privata bokningar för fest och konferens – samt möjlighet att besöka våra samarbetsklubbar utomlands. I tidigare utgåva av Milikosen beskrev vi hur sök- och antagningsprocessen av medlemmar går till.

Militärsällskapets medlemsregister säkerställer att du betalar rätt pris för lunch, har tillgång till medlemsinloggning på hemsidan och att du får våra utskick – som denna Milikosen. Allt som krävs av medlemmen, gammal som ny, är att årligen betala medlemsavgiften och att meddela förändringar av adress, e-post och mobil/telefon.

Under våren 2017 har Militärsällskapet flyttat över medlemsregistret till en ny, så kallad, plattform. Några inkörningsproblem har vi haft så att ett antal medlemmar som redan betalat avgift för 2017 åter blivit aviserade med faktura. För detta ber vi om ursäkt.

Det kan finnas äldre data eller andra överflyttningsfel som uppstått när vi flyttat alla rader med medlemmar till det nya medlemsregistret. Var gärna proaktiv och kontakta medlemsinfo@militarsallskapet.se om du misstänker att vi kan ha ett gammalt mobilnummer till dig, du känner att du saknar några av våra utskick eller vill kontrollera att vi har rätt stavning av ditt namn.

Vi passar på att upprepa att medlemsavgift framöver bara kommer kunna betalas mot faktura där det är mycket viktigt att ange medlemsnummer. Ingen betalning i kassan på Milis. Det är bara så vi får ordning och reda i registret framöver. Ordning och reda – det gillar vi på Militärsällskapet.

Torsten A Bernström