Johan Huovinen – På östfronten allt nytt!

Överstelöjtnant Johan Huovinen från Försvarshögskolan håller föredrag om det rysk-ukrainska kriget.