Läsecirkel – Krigföring i området mellan Wien och Moskva de senaste två seklen, tredje träffen

En läsecirkel för Militärsällskapets ledamöter om de två senaste seklernas krigföring i området mellan Wien och Moskva. Detta är den tredje och sista av tre timslånga väl strukturerade träffar följt av friare diskussion av respektive bok under lunch och kaffe.

Tredje träffen: Peacemakers: Six months that changed the world – Professor Margaret Macmillan.
Without question, Margaret MacMillan’s Paris 1919 is the most honest and engaging history ever written about those fateful months after World War I when the maps of Europe were redrawn. Brimming with lucid analysis, elegant character sketches, and geopolitical pathos, it is essential reading.
Winner of the Samuel Johnson Prize, the PEN Hessell Tiltman Prize and the Duff Cooper Prize.

Deltagande i träffen är gratis.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.