Mässvärdsmiddag

Middag för Militärsällskapets mässvärdar. (De ledamöter som arbetar oavlönat på luncher och after work och ser till att verksamheten kan bedrivas)