Runebergdagen – Middag med föredrag

Den 5 februari är Johan Ludvig Runeberg-dagen.

Militärsällskapet högtidlighåller dagen med middag och Runeberg-föredrag. Programmet kommer att presenteras här.