Slottsfogde Magnus Andersson – Föredrag om det kungliga jubiléet

Magnus Andersson är sedan 2016 slottsfogde för Kungl. Djurgårdens förvaltning. Han har tidigare varit bl a samhällsbyggnadschef vid Botkyrka kommun och ytterstadschef vid Stockholms stadsbyggnadskontor.

Som ledare för Kungliga Djurgårdens förvaltning har han som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården, samt värna det kulturhistoriska landskapet och rekreationsmiljön.