Vårmiddag

Vårterminen avslutas på Milis med klubbens vårmiddag den 14 juni.
Meny, tider och pris är ännu inte fastställda. Men skriv in datumet i almanackan.
Klädsel: Smoking.