Klubbprogram hösten 2023

Militärsällskapet har ett rikt och varierat utbud av aktiviteter i sitt klubbprogram. Föredrag, temamiddagar, klubbresor med mera. Hösten 2023 ser programmet ut så här:

28 augusti – Johan Huovinen | Utvecklingen i kriget i Ukraina

Den 24 april gästas Militärsällskapet av generalmajor Lena Hallin, chef den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.

Hallin gjorde sin värnplikt vid Upplands flygflottilj (F 16) och Skånska flygflottiljen (F 10) 1980 med inriktning på stridsledning och luftbevakning. Hon avlade officersexamen vid Krigsflygskolan 1983 och utnämndes samma år till fänrik vid Jämtlands flygflottilj. Hon tjänstgjorde senare på olika förband och skolor samt i Högkvarteret.

Åren 2004–2006 var Hallin den sista flottiljchefen samt chef för avvecklingsorganisation för Jämtlands flygflottilj (AO F 4). Åren 2007–2010 var hon Sveriges första kvinnliga förbandschef vid Ledningsregementet (LedR).

Hallin var försvarsattaché vid ambassaden i London 2011–2013. Hon utnämndes 2013 till brigadgeneral och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Hon blev därmed också Sveriges första kvinnliga general utanför det försvarsmedicinska området Lena Hallin.

15 september 2023 | Högtidsmiddag på Militärsällskapet

Den 24 april gästas Militärsällskapet av generalmajor Lena Hallin, chef den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.

Hallin gjorde sin värnplikt vid Upplands flygflottilj (F 16) och Skånska flygflottiljen (F 10) 1980 med inriktning på stridsledning och luftbevakning. Hon avlade officersexamen vid Krigsflygskolan 1983 och utnämndes samma år till fänrik vid Jämtlands flygflottilj. Hon tjänstgjorde senare på olika förband och skolor samt i Högkvarteret.

Åren 2004–2006 var Hallin den sista flottiljchefen samt chef för avvecklingsorganisation för Jämtlands flygflottilj (AO F 4). Åren 2007–2010 var hon Sveriges första kvinnliga förbandschef vid Ledningsregementet (LedR).

Hallin var försvarsattaché vid ambassaden i London 2011–2013. Hon utnämndes 2013 till brigadgeneral och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Hon blev därmed också Sveriges första kvinnliga general utanför det försvarsmedicinska området Lena Hallin.

25 september 2023 – Försvarsminister Pål Jonson | Svenskt försvar

Den 24 april gästas Militärsällskapet av generalmajor Lena Hallin, chef den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.

Hallin gjorde sin värnplikt vid Upplands flygflottilj (F 16) och Skånska flygflottiljen (F 10) 1980 med inriktning på stridsledning och luftbevakning. Hon avlade officersexamen vid Krigsflygskolan 1983 och utnämndes samma år till fänrik vid Jämtlands flygflottilj. Hon tjänstgjorde senare på olika förband och skolor samt i Högkvarteret.

Åren 2004–2006 var Hallin den sista flottiljchefen samt chef för avvecklingsorganisation för Jämtlands flygflottilj (AO F 4). Åren 2007–2010 var hon Sveriges första kvinnliga förbandschef vid Ledningsregementet (LedR).

Hallin var försvarsattaché vid ambassaden i London 2011–2013. Hon utnämndes 2013 till brigadgeneral och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Hon blev därmed också Sveriges första kvinnliga general utanför det försvarsmedicinska området Lena Hallin.

26 september 2023 – Slottfogde  Magnus Andersson | Kungliga Djurgårdsförvaltningen

Som en utkomst av Ledningsutredning 19 beslutade Försvarsmakten om implementering av vad som benämns ”Ledning för ett starkare försvar”. Det första steget omfattade etablering av en ny ledningsnivå med bl.a. de tre försvarsgrensstaberna. I sin dagorder i augusti 2021 delgav ÖB sina principiella ställningstaganden för den fortsatta utvecklingen av en utvecklad central ledning. Dagens Ledningsstab och Produktionsledning ska därvid utvecklas till en stab och Högkvarteret organiseras som försvarsstab och dagens insatsledning organiseras som operationsledning. Den nya organisationen ska vara intagen 1 januari 2023 så för närvarande pågår ett intensivt arbete med implementeringen. För att ge ledmöterna ökade insikter i bakgrunden till och målsättningarna med ”Ledning för ett starkare försvar” så har vi för oktober månads föredrag nöjet att presentera överste Anders Widuss. Anders stödjer införandeledaren och blivande försvarsstabschefen Michael Claesson i sitt arbete. Ämnet känns aktuellt eftersom den nya ledningsstrukturen direkt kommer utsättas för det tryck pågående verksamhet, tillväxt och Nato-ansökan skapar. Här ges ett ypperligt tillfälle att lära sig mer och förstå sammanhangen, inte minst mot bakgrund av september månads föredrag på Nato-temat.

5 - 8 oktober 2023 – Klubbresa till London

Militärsällskapet gästas den 27 februari av Henrik Landerholm, Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Landerholm kommer redogöra för bakgrunden till inrättandet av en nationell säkerhetsrådgivare och ett nationellt säkerhetsråd samt syftet med dessa.

Statsminister Ulf Kristersson annonserade i sin regeringsförklaring att ett nationellt säkerhetsråd skulle inrättas, efter internationell förebild och under statsministerns ledning, och att en nationell säkerhetsrådgivare skulle utses. Henrik Landerholm utsågs i november till Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare och i slutet av januari höll det nationella säkerhetsrådet sitt första möte.

26 oktober 2023 | Oktoberfest på Militärsällskapet

Militärsällskapet gästas den 27 februari av Henrik Landerholm, Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Landerholm kommer redogöra för bakgrunden till inrättandet av en nationell säkerhetsrådgivare och ett nationellt säkerhetsråd samt syftet med dessa.

Statsminister Ulf Kristersson annonserade i sin regeringsförklaring att ett nationellt säkerhetsråd skulle inrättas, efter internationell förebild och under statsministerns ledning, och att en nationell säkerhetsrådgivare skulle utses. Henrik Landerholm utsågs i november till Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare och i slutet av januari höll det nationella säkerhetsrådet sitt första möte.

11 november 2023 | Gåsmiddag på Militärsällskapet

Militärsällskapet gästas den 27 februari av Henrik Landerholm, Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Landerholm kommer redogöra för bakgrunden till inrättandet av en nationell säkerhetsrådgivare och ett nationellt säkerhetsråd samt syftet med dessa.

Statsminister Ulf Kristersson annonserade i sin regeringsförklaring att ett nationellt säkerhetsråd skulle inrättas, efter internationell förebild och under statsministerns ledning, och att en nationell säkerhetsrådgivare skulle utses. Henrik Landerholm utsågs i november till Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare och i slutet av januari höll det nationella säkerhetsrådet sitt första möte.

6 december 2023 | Julikosen

Militärsällskapet gästas den 27 februari av Henrik Landerholm, Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Landerholm kommer redogöra för bakgrunden till inrättandet av en nationell säkerhetsrådgivare och ett nationellt säkerhetsråd samt syftet med dessa.

Statsminister Ulf Kristersson annonserade i sin regeringsförklaring att ett nationellt säkerhetsråd skulle inrättas, efter internationell förebild och under statsministerns ledning, och att en nationell säkerhetsrådgivare skulle utses. Henrik Landerholm utsågs i november till Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare och i slutet av januari höll det nationella säkerhetsrådet sitt första möte.