Militärsällskapets klubbprogram VT 2023

Programmet finns som nedladdningsbart dokument nedan. (Observera att eventuella ändringar i programmet inte alltid framgår av det nedladdningsbara dokumentet):

Klubbprogram Milis VT 2023 fastställt 221213

Datum

Verksamhet

Övrigt

2023-01-12

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-01-19

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-01-26

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-01-30

Föredragskväll

Enligt hemsidan

2023-02-02

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-02-09

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-02-16

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-02-23

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-02-27

Föredragskväll

Enligt hemsidan

2023-03-02

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-03-09

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-03-16

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-03-23

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-03-27

Föredragskväll

Enligt hemsidan

2023-03-30

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-04-13

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-04-20

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-04-24

Föredragskväll

Enligt hemsidan

2023-04-27

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-05-04

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-05-11

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-05-23

Allmänt Sammanträde med middag

Bolagsstämma MFAB

2023-05-25

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-05-29

Föredragskväll – Veteran-tema

Enligt hemsidan

2023-06-01

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-06-08

Baren är öppen

Kl 16.00 - 20.00

2023-06-16

Milis stänger för säsongen

Sista lunchen

Alla aktiviteter är öppna för sällskapets ledamöter och deras gäster, om det inte står något annat. Gäster till ledamot betalar en gästavgift utöver det pris som framgår av informationen. Anmälan är bindande. Avanmälan görs senast 48h före aktivitetens start. Utebliven närvaro debiteras fullt pris. Anmälan till aktiviteter sker enligt instruktion för varje aktivitet.

Äldre klubbprogram

Klubbprogram Milis HT 2022

Klubbprogram våren 2022

Klubbprogram hösten 2021

Klubbprogram våren 2021

Klubbprogram hösten 2020

Klubbprogram våren 2020

Klubbprogram hösten 2019

Klubbprogram våren 2019

Klubbprogram hösten 2018