Militärsällskapets klubbprogram för höstterminen 2023 är under utarbetande.

Alla aktiviteter är öppna för medlemmar och deras gäster, om det inte står något annat. Gäster till medlem betalar en Gästavgift utöver det pris som framgår av informationen. Anmälan är bindande. Avanmälan görs senast 48h före aktivitetens start. Utebliven närvaro debiteras fullt pris. Anmälan till aktiviteter sker via sällskapets anslagstavla, hemsida eller direkt till osa@militarsallskapet.se

Programmet finns som nedladdningsbart dokument nedan:

Klubbprogram hösten 2023

Äldre klubbprogram

Klubbprogram våren 2023

Klubbprogram våren 2019

Klubbprogram hösten 2018