Medlemsmöte januari 2015

Medlemmar i Militärsällskapet är välkomna till medlemsmöte den 19 januari 2015. Styrelsens avsikt är att redovisa de förändringsåtgärder som styrelsen vidtagit sedan det Allmänna Sammanträdet i juni 2014.  Vi hoppas så många medlemmar som möjligt vill delta.

Informationspunkter:

 • Det ekonomiska läget
 • Budgetarbetet inför 2015/2016
 • Resultatet efter förändringsarbetet
 • Resultatet av medlemsenkäten 2014
 • Hur går vi vidare…

Under kvällen finns möjlighet att betala årets medlemsavgiften samt hämta sällskpets nya medlemskort för 2015.

Kvällens tider:
17.00 – Baren öppnar
18.00 – Informationsmöte i Ateljén
19.30 – Mötet avslutas
19.45 – Enkel middag (130 kr)
21.00 – Militärsällskapet stänger

Deltagande anmäls i formuläret nedan eller på mejl: info@militarsallskapet.se
Anmälan skall vara VD tillhanda senast fredag den 16 januari.

Väl mött!

  Namn (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Telefon mobil (obligatorisk)

  För att bevisa att du inte är en dator fyll i tecknen i fältet nedan.

  captcha