Milikosen Mars 2021

Här kan du läsa det senaste numret av Militärsällskapets nyhetsbrev för ledamöterna: Milikosen.

Milikosen mars 2021

Milikosen är ett internt nyhetsbrev avsett för ledamöter i Militärsällskapet. Det skickas med epost till den epostadress ledamoten uppgett. Äldre nummer av Milikosen finns att läsa för ledamöter på Militärsällskapets webbsajt. För att nå sidan krävs att du loggar in med ditt användarnamn och lösenord.

https://www.militarsallskapet.se/medlemsinformation