Ordf

Militärsällskapet i förändring

Det har hänt en del de senaste tolv månaderna. Militärsällskapet fick en ny VD och det pågår en hel del förändringar vad gäller våra lokaler. Samtidigt har vi noterat ett ökat intresse för vår klubb, vilket sammanfaller med att vi höjer kvaliteten på lokaler, möblering samt utbud av aktiviteter. Vi måste visa att vi är en konkurrenskraftig klubb med ambition att överleva även de kommande 100 åren.
För att lyckas med våra planer måste vi amortera våra lån och stärka vår likviditet. Förändringar kostar, men det ökade intresset för vår verksamhet gör att vi blir mer konkurrenskraftiga och utläggen blir därmed till en investering.
Självklart vill vi att du besöker våra lokaler så ofta som möjligt, men du kan också stödja vår verksamhet genom göra någon av nedan investeringar.

Köp aktier

Köp en stol

Ansök om ständigt medlemskap

Vi behöver ditt stöd. Vi hoppas att du vill vara med och satsa på Militärsällskapet. Tillsammans kan vi utveckla vår klubb från 1852.