Ordningsregler

Klädsel
Den miljö vi strävar efter att skapa på Militärsällskapet ställer krav på vårdad klädsel. Vi Militärsällskapet-74ogillar klädsel som främst är avsedd för sportaktiviteter eller arbete utomhus.

Fältdräkt accepteras om skäl därtill finns.

Mobiltelefoner
Det råder inget mobiltelefonförbud i Militärsällskapets lokaler, men vi ogillar samtal i mobiltelefon i våra matsalar och sällskapsrum. Får Du ett samtal uppsök vestibulen eller något av konferensrummen om de är lediga.

———-

Fastställda av Militärsällskapets styrelse den 22. maj 2007