Etikett: Föredrag

Den 28 augusti gästas Militärsällskapet av Johan Huovinen som talar om utvecklingen i kriget i Ukraina. Hallin gjorde sin värnplikt vid Upplands flygflottilj (F 16) och Skånska flygflottiljen (F 10) 1980 med inriktning på stridsledning och luftbevakning. Hon avlade officersexamen vid Krigsflygskolan 1983 och utnämndes samma år till fänrik vid Jämtlands flygflottilj. Hon tjänstgjorde senare…