Bokning och avbokning för lunch

Regler för bokning och avbokning av luncher på Militärsällskapet

Nedanstående bokningsregler syftar till att både underlätta kökets planering men även att undvika eventuella missförstånd så att ditt besök ska bli så trevligt som möjligt. Men de finns också för att hålla matsvinn och kostnader nere, samt för att inte gå miste om intäkter då lunchbokningar nekas när matsalarna förefaller fullsatta.
Generellt så gäller för alla typer av bokningar att de ska kan endast kunna göras av Militärsällskapets ledamöter.

För lunchbokningar ber vi dig som ledamot att

• boka i första hand via sällskapets hemsida.
• boka i så god tid som möjligt.

För att garanteras plats men även för att underlätta kökets planering ber vi dig att

• för mindre sällskap (<6personer) kan bokning ske senast kl 1100 dagen innan lunchtillfället.
• för större sällskap behöver bokning ske minst två dagar innan lunchtillfället

Vid avbokning eller förändringar av bokningen är det viktigt att känna till att

• vid utökning av antalet bokade bör detta meddelas Militärsällskapet i så god tid som möjligt för att garantera att plats och mat finnes.
• vid avbokning senare än 24 timmar (<6 personer) eller 48 timmar (>6 personer) innan lunchtillfället förbehåller sig Militärsällskapet rätten att debitera det totala lunchprisbeloppet för de avbokade.

Vi ber dig som bokar att:

• upplysa dina gäster om klubbens klädkod 1). Endast i nödfall kan lånekavaj framskaffas.
• upplysa dina gäster (för det fall du själv inte hinner till klubben före dem) om hur de anmäler sig i baren (ligger bokningen i ditt namn eller i står ni som kamratföreningen RLIRA, tex.).
• förse klubben med en namnlista om flertalet av dina gäster inte är ledamöter, det underlättar för tjänstgörande mässvärd.

Vid bokning av middagar eller annan aktivitet utöver luncher framgår boknings- och avbokningsförutsättningar i av VD lämnad offert motsv.

1) På Militärsällskapet bär manliga ledamöter och gäster kavaj. Slips är valfritt. Vår definition av kavaj är ”vardagsspråklig” dvs vi avser inte kostym som i formella inbjudningar där kavaj påbjuds.