Bli en del av Militärsällskapet

Samtliga ledamotsansökningar prövas av Militärsällskapets direktion. Krav på kandidaten framgår av sällskapets stadgar och det är direktionens uppgift att säkerställa att stadgarna efterlevs. Kontaktuppgift till referent är viktig då referenter kontaktas innan beslut. Efter godkänt ledamotskap skall inträdesavgift om 2.900 kr samt årets ledamotsavgift om 1.450 kr (för 2024) erläggas inom 14 dagar för att ledamotskapet skall ses som giltigt. Denna ledamotsansökan finns även i pappersform. Blanketten går att erhålla av vår Mässdirektör eller av din referent. Som ledamot får du även tillgång till våra ledamotsförmåner.

Klubbregler

Klubbregler för Militärsällskapet i Stockholm

ALLMÄNT
 • Som ledamöter är vi en del av Militärsällskapet och det är därför naturligt att vi alla värnar om sällskapets traditioner, bär vårdad klädsel och följer gällande klubbregler.
 • Som värd för en gäst eller ett sällskap är vi som ledamöter ansvariga för att gästerna blir informerade om våra klubbregler och hur betalning sker.
 • Sällskapets lokaler passar utmärkt för dagkonferenser. Bokning och offertförfrågan sker genom VD alternativt tjänstgörande Mässdirektör eller via hemsidan.
 • Dörrar mellan våningens rum ska i regel vara öppna så att alla ledamöter erbjuds full tillgänglighet. Rum kan abonneras efter VD alternativt tjänstgörande Mässdirektörens tillstånd.
 • Mobiltelefoner och motsvarande har vi i ljudlöst läge. Samtal i mobiltelefon sker i vestibulen eller kapprummet. Om vi vill sitta och arbeta, så bokar vi ett rum genom VD alternativt tjänstgörande Mässdirektör.
KLÄDKOD
 • Vårdad klädsel innebär att herrar klär sig i kostym eller kavaj med udda byxa varvid slips är valfritt. För kvinnor är de vårdade alternativen något fler. Vi ser gärna att officerare som är i tjänst bär uniform. Fält- och sjöstridsuniform må bäras
 • Vid våra klubbaktiviteter framgår klädkoden av inbjudan. För att förtydliga dess innebörd och för att underlätta för alla gäller:
  • Mörk kostym = Svart, mörkblå eller mörkgrå kostym (kavaj och byxa i samma tyg)
  • Kostym = Kavaj och byxa i samma tyg (mörk kostym kan självklart bäras)
  • Kavaj = Blazer och udda byxa (mörk kostym/kostym kan självklart bäras)
LUNCHER
 • Lunch serveras kl 12.00. Lunchbokning sker före kl 11.00 sista vardagen före aktuell lunchdag. Bokningar görs på hemsidan, men kan undantagsvis även göras per telefon.
 • Lunchsällskap om sex personer eller fler bör bokas i god tid, minst två dagar i förväg.
 • På måndagar är lunchen öppen endast för konferenser.
PRIVATA EVENEMANG
 • Militärsällskapets lokaler kan av ledamot bokas för privata tillställningar genom kontakt med VD alternativt tjänstgörande Mässdirektör, varvid kostnadsförslag kommer att erhållas.
 • Om inget annat överenskoms stänger Militärsällskapet kl 22:00
BETALNING
 • Betalning av måltid – och i förekommande fall lokalhyra – sker, om inget annat överenskommits, i förväg vid baren. Tillbehör såsom öl, vin, snaps motsv betalas även detta i förväg mot erhållande av en s k bong som lämnas till servitören i samband med servering.
 • Det är önskvärt att, för större sällskap, den ansvarige värden motsv betalar för hela sällskapet. Detta för att undvika onödig köbildning.
 • Ledamot eller gäst som, utan avanmälan i god tid, uteblir från anmäld måltid debiteras fullt pris.
SAMARBETSKLUBBAR
 • För kontakter med utländska samarbetsklubbar gäller särskilda regler, som kan erhållas från vår Club Relations Manager eller via vår hemsida
Klubbregler MIS 2021  Genom att markera rutan nedan så samtycker jag till att sällskapet behandlar mina personuppgifter under ansökningstiden. Ansökningar som ej godkänns raderas. Efter godkänt medlemskap sparas ovan personuppgifter i sällskapets ledamotsregister. Militärsällskapet använder endast personuppgifter för sällskapets egen administration.