MFAB

Den 2 maj 1918 bildades Militärsällskapets Förlags AB (MFAB) med syftet ”att stödja och samarbeta med Militärsällskapet i frågor av ekonomisk natur samt genom inköp av passande fastighet bereda sällskapet klubblokaler och idka restaurationsrörelse”. Idag äger MFAB sällskapets klubbvåning.

Under åren har ledamöter getts möjlighet att köpa aktier i MFAB och på så sett kunna stödja sällskapet ekonomiskt. Sällskapet är en stor ägare av aktier i MFAB och innehar absolut ägar-och beslutsmajoritet.

Med andra ord går det att både vara ledamot av Militärsällskapet (klubbgemenskapen) och vara aktieägare i MFAB (förvaltningsbolaget).

*Inloggning krävs

MFAB Styrelse

Anders Alling

Lars Röckert

Rolf Olsson

Jerker Rydén

William Stålhök

 

Verkställande Direktör

Robert Hultman

vd@militarsallskapet.se