Ledning & Direktion

På denna sida presenteras Militärsällskapets direktion, valberedningen, medaljkommittén samt övriga befattningshavare. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till personerna som leder Militärsällskapets verksamhet och ansvarar för olika funktioner.

MFAB

Militärsällskapets Förlags AB är ett av Militärsällskapet ägt bolag som sköter driften av Militärsällskapets verksamhet.

Direktionen

Lars Röckert

Militärsällskapets ordförande

Anders Alling

Vice ordförande

Rolf Olsson

Direktionssekreterare

Per Rönström

Bitr. direktionssekreterare

Andreas Bergman

Direktionsledamot

Jerker Rydén

Direktionsledamot

William Stålhök

Direktionsledamot

Verkställande direktör & Kökschef

Robert Hultman

VD MFAB

Torgny Stake

Kökschef

Övriga befattningar

Björn Berg

Redaktör Milikosen

Daniel Isberg

Aktiebokhållare

Peter J Lind

Club Relations Manager

Georges Sinclair

Intendent

Björn Berg

Bibliotekarie

Anton Arnell

Webmaster

Michael Kindahl

International Liaison Officer

Programkommittén

Jerker Rydén

Ordförande för Programkommittén

Maria Lönn

Ledamot

Maria Engqvist

Ledamot

Anders Alling

Ledamot

Claes Boltenstern

Ledamot

Michael Kindahl

Ledamot

Robert Hultman

Ledamot

Valberedning

Daniel Isberg

Sammankallande

Torsten Bernström

Ledamot

Owe Wagermark

Ledamot

Medaljkommittén

Claes Boltenstern

Ordförande för Medaljkomittén

Henrik Klackenberg

Kommittéledamot

Jonas Arnell-Szurkos

Kommittéledamot

Militärsällskapets Fana

Militärsällskapets fana överlämnades av kronprinsessan Victoria 6 juni 2021.

Peter J Lind

Förste fanförare