Militärsällskapets medalj

Sedan 2002 har Militärsällskapet en minnesmedalj. Den instiftades i samband med Militärsällskapets 150 årsjubileum. Enligt medaljens statuter skall den efter 2002 delas ut som förtjänstmedalj. Detta kan vara till ledamöter efter goda prestationer inom sällskapet. Prestationerna kan handla om klubbens överlevnad eller klubbens administration.
Nedan finns samtliga mottagare publicerade.

Direktionen välkomnar alltid ledamöters nomineringar. Kontakta i så fall sällskapets Medaljkommitté, medalj@militarsallskapet.se.


Militärsällskapets Minnesmedalj -150 år

1. H.M. Konungen
2. Sven Sjölander
3. Carl-Gustaf Hammarskjöld
4. Leif Törnquist
5. Per Wahlberg
6. Ulf Sandberg
7. Karl-Olov Hedler
8. Carl-Wilhelm Engdahl
9. Jan Lord
10. Torbjörn Rimstrand
11. Anders Lindfors
12. Sune Birke
13. Arne Söderberg
14. Peter Olsson
15. Hans Hansson

2002-09-11
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-12-09
2002-12-09
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03

16. Anders Haskel
17. Leif Stenquist
18. Rolf Poussard
19. Claes-Göran Dahl
20. Olle Sandberg
21. Carl Gunnar Siggebo
22. Lars Rundgren
23. Bernt Hagberg
24. Lars Ulfving
25. Sven Öberg
26. C-A Benckert
27. Niclas Hermelin
28. Anders Bager
29. Johan Månsson
30. Liling Hermansson

2002-06-03
2008-11-17
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-03
2002-06-04


Militärsällskapets Förtjänstmedalj

31. Jan Eklund
32. Johan Molin
33. Lars Fresker
34. Bo Christensen
35. Hans G Mattsson
36. Peter Bjuvberg
37. Ulf Björkman
38. Gert Schyborger
39. Lars Josefsson
40. Göran Carlsson

2008-03-01
2010-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2012-05-01
2014-05-01
2015-05-01
2015-06-08

41. Håkan Berglind
42. Nils Rosenqvist
43. Gabriella Sebardt
44. Jan Ulinder
45. Torsten Bernström
46. Daniel Isberg
47.
48.
49.
50.

2015-06-08
2016-06-08
2018-04-24
2019-06-13
2019-12-18
2020-05-20