Bolagsstämma i MFAB

När

14 maj, 2024    
18:00 – 19:00

Event Type

Bolagsstämma i Militärsällskapets förlagsaktiebolag (MFAB) genomförs den 14 maj 2024 kl 18:00.

Handlingar till bolagsstämman finns tillgängliga nedan:

Kallelse till MFAB Bolagsstämma 2024

MFAB Föredragningslista 2024

Valberedningens förslag

Årsredovisning MFAB 2023

Revisionsberättelse MFAB 2023

Aktieägare som ämnar delta i årsstämman skall, i enlighet med bolagsordningen, anmäla sig till mfab.bolagsstamma@militarsallskapet.se senast den 6 maj 2024, för att få delta.