Aktuellt

finansial

Militärsällskapets nya månadsbrev ute nu!
Militärsällskapet skickar varje månad ut ett informationsbrev till alla medlemmar. Decembers brev ser annorlunda ut. Vi gör from december breven ”mer interaktiva” för att bättre kunna länka brev och hemsida. Det underlättar även vår uppföljning av medlemmars e-postadresser. Om du inte fått något brev, inte kan läsa brevet eller märker av andre problem med de nya formatet. Kontakta medlemsinfo@militarsallskapet.se

Minska kontanthanteringen på Militärsällskapet.
Att hantera kontanter vid lunchservering eller medlemsavgifter medför ökade kostnader för Militärsällskapet. Vi ber våra medlemmar och gäster att helst använda betal-och kreditkort för betalning. Vi är en medlemsklubb och måste hela tiden se över våra kostnader.

Medlemskort
Militärsällskapets medlemskort.

Militärsällskapet inför Medlemskort.
Under hösten 2014 införs medlemskort på Militärsällskapet. Detta för att tydligare kunna följa upp medlemskap men också för att kunna utöka sällskapets förmåner för sina medlemmar. Medlemskortet hämtas ut på Militärsällskapet i och med att medlemsavgiften för 2015 löses. Mer information finns här. Medlemsavgift för 2015 fastställdes på Allmänt Sammanträde i juni till 600 kr. Vi föredrar om medlemsavgiften betalas via plusgiro 5 20 96-5, men självklart går det att göra med bankkort vid besök på sällskapet.

Din stol på Militärsällskapet.
Gör som tjugo kamrater före dig och köp en matsalsstol i sällskapets matsal. Priset är           3 000 kr och ett utmärkt sätt att göra dig eller en kamrat ihågkommen och ett mycket aktivt sätt att stödja sällskapet. Regler för försäljning finns här, på sällskapet eller kontakta Milikosens VD, Sven Öberg, för detaljer.

Villkor för skylt på matsalsstolar å Militärsällskapet

Milikosens lunch till middag.
Tänk på att Militärsällskapets luncher går att beställa som middagslåda att ta med sig hem. Bokning av middagslåda görs till sällskapets VD.

DSC_0648
Militärsällskapets klubbslips

Militärsällskapets klubbslips kommer i januari.
I mitten av januari kommer militärsällskapets klubbslips. Den kommer att finnas för försäljning i restaurangen för ca 350 kr. Slipens färger är tagna ur sällskapets vapen och är en vävd helsidenslips. Upplagan är begränsad så du kan föranmäla ditt slipsköp här.