Ansökan om samarbetsavtal

Samtliga ansökningar prövas av Militärsällskapets Direktion.

Utöver att vara ledamot i Militärsällskapet kan vi erbjuda organisationer vårt samarbetsavtal. Detta är inget medlemskap utan ger organisationen möjligheten att boka vår klubbvåning för sina aktiviteter, boka bord i matsalen för lunchsamlingar och föredragskvällar. Genom att teckna ett samarbetsavtal tar även organisationen ansvar för att följa Militärsällskapets klubbregler och reglera de kostnader som är uppstår i och besök på Militärsällskapet.

Vi tar en årlig administrativ avgift för att tillhandahålla organisationsavtal. Denna avgift fastställs efter en individuell bedömning, i regel 1500 SEK/år.

Fyll i formuläret nedan. Efter beslut av Direktionen erbjuds er organisation ett samarbetsavtal. Så avtalet är undertecknat och årsavgiften är betald är samarbetsavtalet giltigt.

Årsavgift faktureras i januari varje år.

Samtliga fält är obligatoriska.

  Organisationens namn

  Organisationsnummer (frivilligt)

  Kontaktpersonens namn

  Epost

  Organisationens adress (eller kontaktpersonens adress)

  Postnummer

  Postort

  Telefon mobil

  Organisationens ändamål och verksamhet (Nämn även om organisationen har militär koppling.)

  Ange om du har en referent. Referenten bör redan vara ledamot av Militärsällskapet. Referenten kan komma att kontaktas av direktionen innan beslut fattas.

  Telefon till din referent

  Genom att markera rutan nedan så samtycker jag till att sällskapet behandlar mina personuppgifter under ansökningstiden. Ansökningar som ej godkänns raderas. Efter godkänt medlemskap sparas ovan personuppgifter i sällskapets ledamotsregister. Militärsällskapet använder endast personuppgifter för sällskapets egen administration.

  För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan.