Militärsällskapets ledning och direktion

Lars Röckert
Militärsällskapets Ordförande
ordf@militarsallskapet.se

Hans Lejon
Vice ordförande

Rolf Olsson
Direktionssekreterare

Per Rönström
Bitr. direktionssekreterare

Peter Öberg
Direktionsledamot

Anders Persson
Direktionsledamot

Tobias Brant
Direktionsledamot

Per Samuelsson
Direktionsledamot

Torsten Bernström
Direktionsledamot


Hans Lejon
Ordförande

Lars Röckert
Vice ordförande

Rolf Olsson
Styrelsesekreterare

Anders Alling
Styrelseledamot

Peter Öberg
Styrelseledamot

Rikard Bengtsson
Styrelseledamot

Jan Ulinder
Styrelseledamot

Hans Mattsson
Styrelsesuppleant

Ove Gardelius
Styrelsesuppleant


Verkställande Direktör

Jan Ulinder
Verkställande direktör vd@militarsallskapet.se

Leif Stenberg
Driftchef

Per Lagernäs
Kock


Medaljkommittén
medalj@militarsallskapet.se

Martin Waern
Ordförande för Medaljkommittén

Per Rönström
Kommittéledamot

Henrik Klackenberg
Kommittéledamot


Övriga Befattningar

Robert Hultman
Redaktör hemsida och Milikosen
redaktor@militarsallskapet.se

Hans G Mattsson
Aktiebokhållare
aktier@militarsallskapet.se

Peter J Lind
Club Relations Manager
clubs@militarsallskapet.se

Georges Sinclair
Intendent
intendent@militarsallskapet.se

Björn Berg
Bibliotekarie & Säkerhetsansvarig
bibliotekarie@militarsallskapet.se


Mikael Wendt
Ledamot

Robert Hultman
Sammankallande

Daniel Isberg
Ledamot

Owe Wagermark
Ledamot