Militärsällskapets ledning och direktion


Lars Röckert
Militärsällskapets Ordförande
ordf@militarsallskapet.se

Anders Alling
Vice ordförande

Rolf Olsson
Direktionssekreterare

Per Rönström
Bitr. direktionssekreterare

Andreas Bergman
Direktionsledamot

Jerker Rydén
Direktionsledamot

William Stålhök
Direktionsledamot


Anders Alling
Ordförande

Lars Röckert
Vice ordförande

Rolf Olsson
Sekreterare

Jerker Rydén
Styrelseledamot

William Stålhök
Styrelseledamot


Verkställande Direktör

Robert Hultman
VD
vd@militarsallskapet.se


Medaljkommittén
medalj@militarsallskapet.se

Martin Waern
Ordförande för Medaljkommittén

Henrik Klackenberg
Kommittéledamot

Claes Boltenstern
Kommittéledamot

Jonas Arnell-Szurkos
Kommittéledamot


Övriga Befattningar

Björn Berg
Redaktör hemsida och Milikosen
redaktor@militarsallskapet.se

Daniel Isberg
Aktiebokhållare
aktier@militarsallskapet.se

Peter J Lind
Club Relations Manager
clubs@militarsallskapet.se

Georges Sinclair
Intendent
intendent@militarsallskapet.se

Björn Berg
Bibliotekarie
bibliotekarie@militarsallskapet.se


Daniel Isberg
Sammankallande

Torsten Bernström
Ledamot

Owe Wagermark
Ledamot


Militärsällskapets Fana

Militärsällskapets fanan överlämnades av kronprinsessan Victoria 6 juni 2021.

 

Peter J Lind
Förste fanförare