Militärsällskapets ledning och direktion


Verkställande Direktör

Jan Ulinder
Verkställande Direktör
vd@militarsallskapet.se

Leif Stenberg
Driftchef

Per Lagernäs
Kock

Marianne Andersson
Middagsansvarig


Daniel Isberg
Militärsällskapets Ordförande
ordf@militarsallskapet.se

Lars Röckert
Direktionens vice Ordförande

Rolf Olsson
Direktionssekreterare

Per Rönström
Direktionsledamot

Torsten Bernström
Direktionsledamot

Tobias Brant
Direktionsledamot

Anders Persson
Direktionsledamot

Per Samuelsson
Direktionsledamot

Lars Ljung
Direktionsledamot


Jan Ulinder
MFABs Ordförande

Rolf Olsson
Styrelsesekreterare

Peter Öberg
Styrelseledamot

Claes Boltenstern
Styrelseledamot

Rikard Bengtsson
Styrelseledamot

Anders Alling
Styrelseledamot

Hans Mattsson
Styrelsesuppleant

Ove Gardelius
Styrelsesuppleant


Medaljkommittén
medalj@militarsallskapet.se

Martin Waern
Ordförande för Medaljkommittén

Per Rönström
Kommittéledamot

Henrik Klackenberg
Kommittéledamot


Övriga Befattningar

Robert Hultman
Redaktör hemsida och Milikosen
redaktor@militarsallskapet.se

Hans G Mattsson
Aktiebokhållare
aktier@militarsallskapet.se

Peter J Lind
Club Relations Manager
clubs@militarsallskapet.se

Georges Sinclair
Intendent
intendent@militarsallskapet.se

Björn Berg
Bibliotekarie
bibliotekarie@militarsallskapet.se


Mikael Wendt
Valberedningens ordförande

Robert Hultman
Ledamot