2009_CXVIG_Bruno_Ehrs

 

 

 

 

 

 

Foto: Bruno Ehrs, Kungliga hovstaterna.

 

Konung Carl XVI Gustaf

- Militärsällskapets höge beskyddare

Sedan Carl XVI Gustafs trontillträde hösten 1973 har konungen varit Militärsällskapets höge beskyddare. Detta bekräftades i det meddelande Militärsällskapets dåvarande ordförande Sten Ljungqvist mottog från förste hovmarskalk Thomas Wachtmeister i december 1973.

Traditionen att Sveriges regent skänkt sitt beskyddarskap för Militärsällskapet har följt ätten Bernadotte sedan sällskapet grundades. Åren 1865-72 var dåvarande HKH prins Oscar, sedermera konung Oscar II, sällskapets ordförande. Deras majestäter konungarna Carl XV, Oscar II, Gustav V och Gustaf VI Adolf har alla varit sällskapets höge beskyddare.