Ledamotsansökan

Samtliga ledamotsansökningar prövas av Militärsällskapets direktion. Krav på kandidaten framgår av sällskapets stadgar och det är direktionens uppgift att säkerställa att stadgarna efterlevs. Kontaktuppgift till referent är viktig då referenter kontaktas innan beslut. Efter godkänt ledamotskap skall inträdesavgift om 2.900 kr samt årets ledamotsavgift om 1.450 kr (för 2024) erläggas inom 14 dagar för att ledamotskapet skall ses som giltigt. Denna ledamotsansökan finns även i pappersform. Blanketten går att erhålla av vår Mässdirektör eller av din referent.

 

Samtliga fält är obligatoriska.

  Grad eller Titel

  Förnamn

  Efternamn

  Epost

  Postadress

  Postnummer

  Postort

  Telefon mobil

  Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)

  Militär anknytning (Ange gärna grad, förband och tjänstgöringstid.)

  Ange din referent. Referenten skall redan vara ledamot av Militärsällskapet. Referenten kommer att kontaktas av direktionen innan beslut fattas.

  Telefon till din referent

  Genom att markera rutan nedan så samtycker jag till att sällskapet behandlar mina personuppgifter under ansökningstiden. Ansökningar som ej godkänns raderas. Efter godkänt medlemskap sparas ovan personuppgifter i sällskapets ledamotsregister. Militärsällskapet använder endast personuppgifter för sällskapets egen administration.

  För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan.