255px-Arms_of_Bernadotte.svg

Bernadotte 200 år - Högtidsmiddag


Boka in den 24 november i almanackan för Militärsällskapets högtidsmiddag med anledning av ätten Bernadottes 200 år på Sveriges tron. 

(Den 27 oktober, som kommunicerats av misstag tidigare, gäller alltså inte.)