Bolagstämma för MFAB 2020

Bolagstämma i Militärsällskapets förlagsaktiebolag genomförs den 11 juni 2020 kl 18.00.

Aktieägare som ämnar delta i årsstämman skall, i enlighet med bolagsordningen, för att få delta, anmäla sig senast kl 15 den 4 juni 2020. MFAB föredrar att anmälan görs i formuläret nedan men kan även göras direkt till vår Mässdirektör.

På denna sida kommer kallelse, program och dagordningar återfinnas för MFABs Bolagstämma 2020.

Program:
16.00 Ulinders bar öppnar
17.00 Allmänna Sammanträdet
18.00 Bolagstämma för MFAB
19.00 Klubbmiddag (450 kr)
21.00 Militärsällskapet stänger

Bifogade dokument (publiceras här):

Väl mött!

Vill du anmäla dig till Allmänt Sammanträde samma dag kan det ske här.

Anmälan till Bolagstämma 2020:

  Namn (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Telefon mobil (obligatorisk)

  Vill du delta i den gemensamma middagen ?(obligatorisk)

  För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan nedan.