Bolagstämma för MFAB 2020

Bolagstämma i Militärsällskapets förlagsaktiebolag genomförs den 11 juni 2020 kl 18.00.

Aktieägare som ämnar delta i årsstämman skall, i enlighet med bolagsordningen, för att få delta, anmäla sig senast kl 15 den 4 juni 2020. MFAB föredrar att anmälan görs i formuläret nedan men kan även göras direkt till vår Mässdirektör.

På denna sida kommer kallelse, program och dagordningar återfinnas för MFABs Bolagstämma 2019. Efter stämman serveras en enklare måltid (250 kr).

Program:
16.00 Ulinders bar öppnar
17.00 Allmänna Sammanträdet
18.00 Bolagstämma för MFAB
19.00 Klubbmiddag (450 kr)
21.00 Militärsällskapet stänger

Bifogade dokument (publiceras här):

Väl mött!

Vill du anmäla dig till Allmänt Sammanträde samma dag kan det ske här.

Anmälan till Bolagstämma 2020:

Namn (obligatorisk)

Personnummer (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Vill du delta i den gemensamma middagen ?(obligatorisk)

För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan nedan.