Bolagstämma för MFAB 2019

Bolagstämma i Militärsällskapets förlagsaktiebolag genomförs den 25 april 2019 kl 18.00.

Aktieägare som ämnar delta i årsstämman skall, i enlighet med bolagsordningen, för att få delta, anmäla sig senast kl 15 den 17 april 2019. MFAB föredrar att anmälan görs i formuläret nedan men kan även göras direkt till vår Mässdirektör.

På denna sida kommer kallelse, program och dagordningar återfinnas för MFABs Bolagstämma 2019. Efter stämman serveras en enklare måltid (250 kr).

Program:
16.00 Ulinders bar öppnar
17.00 Allmänna Sammanträdet
18.00 Bolagstämma för MFAB
19.00 Enklare måltid i Matsalen (250 kr)
21.00 Militärsällskapet stänger

Bifogade dokument (publiceras här):

Bolagstämma för Militärsällskapets Förlagsaktiebolag 2019

Förändring i bolagsordningen

Tryckt annons SVD 19-04-04

Valberedningens förslag 2019

ÅR 2018 samt Revisionsberättelse 2019

 

Väl mött!

Vill du anmäla dig till Allmänt Sammanträde samma dag kan det ske här.

Anmälan till Bolagstämma 2019:

Namn (obligatorisk)

Personnummer (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Vill du delta i den gemensamma middagen ?(obligatorisk)

För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan nedan.