Bolagstämma för MFAB 2018

Bolagstämma i Militärsällskapets förlagsaktiebolag genomförs den 24 april 2017 kl 18.00.

Aktieägare som ämnar delta i årsstämman skall, i enlighet med bolagsordningen, för att få delta, anmäla sig senast kl 15 den 20 april 2017. MFAB föredrar att anmälan görs i formuläret nedan men kan även göras direkt till vår Mässdirektör.

På denna sida kommer kallelse, program och dagordningar återfinnas för MFABs Bolagstämma 2018. Efter stämman serveras en enklare måltid (200 kr).

Program:
16.00 Baren öppnas
17.00 Allmänna Sammanträdet
18.00 Bolagstämma för MFAB
19.00 Enklare måltid i Matsalen (200 kr)
21.00 Militärsällskapet stänger

Bifogade dokument (publiceras här):

Väl mött!

Vill du anmäla dig till det Allmänna Sammanträdet samma dag kan det ske här.

Anmälan till Bolagstämma 2018:

Namn (obligatorisk)

Personnummer (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Vill du delta i den gemensamma middagen ?(obligatorisk)

För att bevisa att du inte är en dator så svara på frågan nedan.