Militärsällskapet och COVID

All verksamhet bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter vilket innebär att följande gäller:
• Endast personer som är friska och ej varit i kontakt med sjuka personer tillåts delta.
• Vid inträdet på mässen skall samtliga deltagare tvätta samt sprita sina händer.
• Ingen tillåts hälsa med handskakning, kramar etc.
• Deltagare bör hålla vederbörligt avstånd till omgivande personer.
• Högsta antal deltagare för närvarande 40 personer. (kan justeras om nya direktiv ges)

Militärsällskapet till er tjänst!

Militärsällskapets ledning