Detta är resultatet av Medlemsenkät 2016.

Enkäten var öppen från 12 december till och med 31 december 2016. De små pilarna på höger och vänster sida tar dig framåt och bakåt i presentationen. God läsning.