Militärsällskapets Webbshop är öppen för alla våra besökare.

Vi håller här samma sortiment av artiklar i hög kvalitet som finns för försäljning i Ulinders Bar. Vi accepterar samtliga betalkort och samtliga artklar, utom snapsglasen, kan levereras med post.