Allmänna Sammanträdet 2024

Ledamöter i Militärsällskapet i Stockholm kallas till ordinarie Allmänt sammanträde (årsstämma) tisdagen den 14 maj 2024 kl. 16.30.

Handlingar till Allmänna sammanträdet kommer att göras tillgängliga (för ledamöter) här på webbsajten.

Baren är öppen från kl 16:00.