Bolagsstämma i MFAB

Bolagstämma i Militärsällskapets förlagsaktiebolag genomförs den 14 maj 2022 kl 18:00.

Aktieägare som ämnar delta i årsstämman skall, i enlighet med bolagsordningen, anmäla sig till mfab.bolagsstamma@militarsallskapet.se senast den 6 maj 2023, för att få delta.