Det svenska ordensväsendet

Fil dr Per Sandin, vice Ordenskansler vid Kungl. Maj:ts Orden, berättar om Sveriges främsta utmärkelser och den aktuella ordensreformen.

Programmet är detsamma som för våra andra föredragskvällar:

16:30 Ulinders bar öppnar
17:30 Buffé inklusive öl eller vin
18:30 – 19:15 Föredrag
19:15 – 19:45 Frågor och diskussion
21:00 Militärsällskapet stänger

 

Bokningar

Biljetter

Du måste logga in för att kunna utföra en bokning.