Högtidsmiddag på Militärsällskapet

”Save the date!”
Högtidsmiddag på Militärsällskapet.

Definitiva tider, meny m m kommer på denna plats.