Julikosen – Klubbens julfest

Militärsällskapets årliga julfest, Milikosen, äger i år rum den 4 december.

Julbord och kamratlig samvaro!

Save the date.