Lettlands försvarsattaché: Latvia – Sweden, new dimension of military cooperation

Överste Gunārs Kauliņš, Lettlands försvarsattaché i Stockholm, håller april månads månadsföredrag på Militärsällskapet.  Med början i höst kommer en svensk bataljon att vara stationerad halvårsvis i Lettland. Det kan vara början på ett vidare samarbete.

Föredraget är på engelska.

Programmet är detsamma som för våra andra föredragskvällar:

16:30 Ulinders bar öppnar
17:30 Buffé inklusive öl eller vin
18:30 – 19:15 Föredrag
19:15 – 19:45 Frågor och diskussion
21:00 Militärsällskapet stänger

Bokningar

Biljetter

Du måste logga in för att kunna utföra en bokning.